Up

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2559
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษาต่อในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย 2552
 
 
Powered by Phoca Download

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
17258

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด